Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky s účasťou významných hostí 2. a 3. máj 2016

Harmonogram

Vážení rodičia a priatelia SPŠE Hálova!

Darujte 2 % z vašich daní OZ Rodičia škole, prispejete tým

k modernizácii a zvýšeniu úrovne kvality školy. Ďakujeme vám!

Vyhlásenie

Pokyny

Prijímacie skúšky do I. ročníka štúdia
v školskom roku 2016/2017 v odbore
2675 M elektrotechnika sa konajú
v I. termíne v pondelok 9. mája 2016,
v II. termíne vo štvrtok 12. mája 2016.

Partneri